We willen onze rekeningen zo veilig mogelijk maken en we hebben een reeks maatregelen genomen om ons daarbij te helpen. Een van de manieren waarop we ervoor zorgen dat zakelijke rekeningen veilig zijn van fraude is alle bestuursleden bij het proces betrekken.