We willen onze accounts zo veilig mogelijk maken. Hiervoor hebben we een aantal maatregelen getroffen die ons daarbij helpen. Deze omvatten:

  • Alle bedrijfseigenaren die zeggenschap hebben over het bedrijf met ten minste 25% aandelen, moeten individuen zijn.
  • Bedrijven mogen alleen fiscaal ingezetene zijn in België.
  • Alle bestuursleden moeten zich tijdens het aanmaken van een account identificeren
  • Bedrijven moeten ten minste één NACE-code hebben die in de Kruispuntbank voor ondernemingen gedefinieerd is.