Een natuurlijke persoon is een eenmanszaak waarin het financiële risico door het persoonlijke vermogen gedragen wordt. Bij een juridische entiteit wordt het financiële risico gedragen door het zakelijke vermogen dat in het bedrijf geïnvesteerd werd. Een juridische entiteit kan ook uit één persoon bestaan.