Zolang de zelfstandige een bedrijf heeft dat is ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), kan hij/zij een rekening openen bij Aion.